معنی و ترجمه کلمه deceleration به فارسی deceleration یعنی چه

deceleration


کاهش سرعت
علوم مهندسى : شتاب منفى
معمارى : فرايند برگشت پذير
شيمى : شتاب منفى
روانشناسى : شتاب منفى
ورزش : شتاب منفى
علوم هوايى : شتاب کاهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها