معنی و ترجمه کلمه decennry به فارسی decennry یعنی چه

decennry


ده ساله ،ده سال بده سال رخ دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها