معنی و ترجمه کلمه decentralization به فارسی decentralization یعنی چه

decentralization


مرکزيت نيافتن ،غير متمرکز کردن ،عدم تمرکز،غير متمرکز سازى
روانشناسى : نامتمرکز سازى
زيست شناسى : مرکزيت زدايى
بازرگانى : عدم مرکزيت
علوم نظامى : غير تمرکزى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها