معنی و ترجمه کلمه deception به فارسی deception یعنی چه

deception


تدليس مدنى ،تقلب ،غرر،غبن ،فريب تاکتيکى ،گول زدن ،نيرنگ ،گول ،حيله ،فريب خوردگى ،اغفال
قانون ـ فقه : فريب ،معادلcheat
روانشناسى : فريب
بازرگانى : تقلب
علوم نظامى : فريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها