معنی و ترجمه کلمه decide به فارسی decide یعنی چه

decide


تصميم گرفتن
قانون ـ فقه : فتوى دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها