معنی و ترجمه کلمه decipher به فارسی decipher یعنی چه

decipher


ماشين کشف پيام ،کشف رمز نمودن ،کشف کردن ،گشودن سر،فاش کردن سر
کامپيوتر : فاش کردن سر
علوم نظامى : کشف کردن پيام کشف رمز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها