معنی و ترجمه کلمه deciphering به فارسی deciphering یعنی چه

deciphering


سرگشايى ،افشاى سر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها