معنی و ترجمه کلمه decision lag به فارسی decision lag یعنی چه

decision lag


بازرگانى : تاخير زمانى در تصميم گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها