معنی و ترجمه کلمه decision maker به فارسی decision maker یعنی چه

decision maker


بازرگانى : تصميم گيرنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها