معنی و ترجمه کلمه decision support system به فارسی decision support system یعنی چه

decision support system


کامپيوتر : سيستم پشتيبانى تصميم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها