معنی و ترجمه کلمه decision variable به فارسی decision variable یعنی چه

decision variable


بازرگانى : متغير تصميم گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها