معنی و ترجمه کلمه declaimer به فارسی declaimer یعنی چه

declaimer


سخنور،دکلمه کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها