معنی و ترجمه کلمه declarative statement به فارسی declarative statement یعنی چه

declarative statement


حکم اعلانى
کامپيوتر : حکم اظهارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها