معنی و ترجمه کلمه declaratory statute به فارسی declaratory statute یعنی چه

declaratory statute


قانون اعلامى ،قانون تاکيدى قانونى است که محتوى مطلب جديدى نيست بلکه لازم الاجرا بودن يک قانون سابق را تاکيد و تصريح مى کند
قانون ـ فقه : هدف از تصويب اين نوع قانون بر طرف کردن شک و ترديدى است که در مورد بعضى قوانين بروز مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها