معنی و ترجمه کلمه declare off به فارسی declare off یعنی چه

declare off


قطع معامله کردن( با)
قانون ـ فقه : قطع معامله کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها