معنی و ترجمه کلمه declaring as unlawful به فارسی declaring as unlawful یعنی چه

declaring as unlawful


قانون ـ فقه : تحريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها