معنی و ترجمه کلمه declension به فارسی declension یعنی چه

declension


صرف کلمات ،عدم قبول چيزى بطورمودبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها