معنی و ترجمه کلمه declinating station به فارسی declinating station یعنی چه

declinating station


ايستگاه اندازه گيرى انحراف مغناطيس دستگاهها
علوم نظامى : ايستگاه اندازه گيرى انحراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها