معنی و ترجمه کلمه declining economy به فارسی declining economy یعنی چه

declining economy


اقتصاد در حال افول
بازرگانى : اقتصاد در حال تنزل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها