معنی و ترجمه کلمه decode به فارسی decode یعنی چه

decode


برگرداندن رمز،رمزگشايى ،کشف کردن پيام ،کشف رمزکردن ،کشف کردن ،گشودن رمز،برداشتن رمز
کامپيوتر : کدبردارى
علوم نظامى : کشف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها