معنی و ترجمه کلمه decollete به فارسی decollete یعنی چه

decollete


دکولته ،(در موردپيراهن )يقه باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها