معنی و ترجمه کلمه decomposable به فارسی decomposable یعنی چه

decomposable


قابل تجزيه ،فاسد شدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها