معنی و ترجمه کلمه decompound به فارسی decompound یعنی چه

decompound


مرکب درمرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها