معنی و ترجمه کلمه decompression به فارسی decompression یعنی چه

decompression


مرض تصلب شرائين
ورزش : کاسته شدن فشار اب در صعود غواص
علوم نظامى : بيهوش شدن در اثر کم شدن فشار اتمسفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها