معنی و ترجمه کلمه decorated به فارسی decorated یعنی چه

decorated


اراسته ،زينت کرده ،نشاندار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها