معنی و ترجمه کلمه decoy به فارسی decoy یعنی چه

decoy


پياده رونده دور شطرنج ،ادمک ،هدف مصنوعى ،طعمه يا دام يا تورى براى گرفتن اردک و مرغان ديگر،(مج ).تله ،وسيله تطميع ،بدام انداختن ،فريفتن
ورزش : مرغ دام
علوم نظامى : هدف مدل هدف مخصوص گول زدن رادارهاى دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها