معنی و ترجمه کلمه decree law به فارسی decree law یعنی چه

decree law


حکم وزارتى که داراى قوت قانونى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها