معنی و ترجمه کلمه dedicated به فارسی dedicated یعنی چه

dedicated


وقف شده ،اختصاصى
کامپيوتر : اختصاصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها