معنی و ترجمه کلمه deed of transfer به فارسی deed of transfer یعنی چه

deed of transfer


انتقال نامه
قانون ـ فقه : سند انتقال
بازرگانى : سند انتقال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها