معنی و ترجمه کلمه deed به فارسی deed یعنی چه

deed


فعل ،در CL به سند رسمى اطلاق مى شود که نوعا "جهت انتقال اموال غير منقول به کار ميرود عمل ،مدرک ،کردار،کار،سند،باقباله واگذار کردن
قانون ـ فقه : سند،کردار
بازرگانى : سند،قرارداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها