معنی و ترجمه کلمه deep cycling به فارسی deep cycling یعنی چه

deep cycling


علوم هوايى : روشى براى نگهدارى باطريهاى نيکل - کادميم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها