معنی و ترجمه کلمه deep-fetched به فارسی deep-fetched یعنی چه

deep-fetched


از ته سينه کشيده شده ،از ته دل کشيده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها