معنی و ترجمه کلمه deep-laid به فارسی deep-laid یعنی چه

deep-laid


اميخته به زيرکى يا حيله ،نهانى ،موذيانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها