معنی و ترجمه کلمه deep به فارسی deep یعنی چه

deep


نقطه ميانى سر پيچ( شمشيربازى)،گود،ژرف ،عميق
عمران : عميق
معمارى : ژرفنا
ورزش : نقطه ميانى سر پيچ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها