معنی و ترجمه کلمه deep به فارسی deep یعنی چه

deep


نقطه ميانى سر پيچ( شمشيربازى)،گود،ژرف ،عميق
عمران : عميق
معمارى : ژرفنا
ورزش : نقطه ميانى سر پيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها