معنی و ترجمه کلمه deer refle به فارسی deer refle یعنی چه

deer refle


ورزش : تفنگ کاليبر بزرگ براى شکار بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها