معنی و ترجمه کلمه default به فارسی default یعنی چه

default


قصور کردن ،عدم پرداخت بدهى( اصل و فرع وام)،کوتاهى ،قصور،غفلت ،نکول کردن ،قراردادى
کامپيوتر : پيش فرض
بازرگانى : نکول کردن ،غفلت ورزيدن ،عدم پرداخت بدهى
ورزش : غيبت بازيگر يا تيم و باخت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها