معنی و ترجمه کلمه defect به فارسی defect یعنی چه

defect


خطا،کاستى ،اهو،عيب ،نقص ،ترک کردن ،مرتدشدن ،معيوب ساختن
علوم مهندسى : نقص
عمران : نقص
قانون ـ فقه : عيب و نقص
شيمى : نقص
روانشناسى : عيب
بازرگانى : نقص
ورزش : کاستى
علوم هواي ى : عيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها