معنی و ترجمه کلمه defence به فارسی defence یعنی چه

defence


بک ،پدافند،دفاع کردن ،استحکامات
قانون ـ فقه : دفاع ،defense
روانشناسى : دفاع
ورزش : دفاع
علوم دريايى : دفاع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها