معنی و ترجمه کلمه defender به فارسی defender یعنی چه

defender


پدافندگر،مدافع
قانون ـ فقه : مدافع
ورزش : مدافع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها