معنی و ترجمه کلمه defense base به فارسی defense base یعنی چه

defense base


پايگاه دفاعى
علوم نظامى : پايگاه پدافندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها