معنی و ترجمه کلمه defense readiness condition به فارسی defense readiness condition یعنی چه

defense readiness condition


وضعيت امادگى رزمى ارتش
علوم نظامى : وضعيت امادگى رزمى دفاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها