معنی و ترجمه کلمه defense zone به فارسی defense zone یعنی چه

defense zone


علوم نظامى : منطقه پدافند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها