معنی و ترجمه کلمه defensive programming به فارسی defensive programming یعنی چه

defensive programming


برنامه نويسى تدافعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها