معنی و ترجمه کلمه deficiency به فارسی deficiency یعنی چه

deficiency


عيب ،کسرى ،فقدان ،نقص ،کمى ،کمبود،کسر،ناکارايى
روانشناسى : کاستى
بازرگانى : کاستى
علوم نظامى : ايراد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها