معنی و ترجمه کلمه defilade به فارسی defilade یعنی چه

defilade


زاويه بيروح ،حفاظ مانع ،گودال ،پوشيده از ديد و تير،درجان پناه و موضع گرفتن ،پناه يافتن ،جان پناه ،استحکامات تدافعى
علوم نظامى : در زاويه بيروح قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها