معنی و ترجمه کلمه definitional equation به فارسی definitional equation یعنی چه

definitional equation


معادله تعريفى ،رابطه تعريفى( دراقتصاد سنجى)
بازرگانى : رابطه تعريفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها