معنی و ترجمه کلمه deflection scale به فارسی deflection scale یعنی چه

deflection scale


مقياس سمتى ،طبله مقياس سمت
علوم نظامى : طبله سمت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها