معنی و ترجمه کلمه defoliate به فارسی defoliate یعنی چه

defoliate


بى برگ کردن ،برگ ريختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها