معنی و ترجمه کلمه deformation due to tangential force به فارسی deformation due to tangential force یعنی چه

deformation due to tangential force


عمران : تغيير شکل مربوط به عامل مماسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها