معنی و ترجمه کلمه defult به فارسی defult یعنی چه

defult


قصور،کوتاهى ورزيدن ،غفلت کردن
قانون ـ فقه : نکول کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها